Konferencja PlatMat – zdjęcia

Prezentacja wyników badań

dr M. Faderewski omawia wyniki badań stanu i potrzeb informatyzacji edukacji

Pokaz aplikacji UCZEŃ Niewidomy

dr D. Mikułowski prezentuje aplikację UCZEŃ Niewidomy

Prezentacja portalu Platmat

dr inż. J. Brzostek-Pawłowska prezentuje funkcjonalność portalu PlatMat

Prezentacja aplikacji NAUCZYCIEL

mgr inż. M. Rubin przedstawia aplikację NAUCZYCIEL

Dyskusja 1

Dyskusja uczestników konferencji 1

Dyskusja 2

Dyskusja uczestników konferencji 2