PFRON_logo

PFRON o konferencji PlatMat

Na stronie PFRON ukazał się artykuł poświęcony konferencji PlatMat, która odbyła się 28.10.2015 r. w Instytucie Maszyn Matematycznych. Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów ukończonego projektu badawczego pn. „W kierunku aktywizacji zawodowej niewidomych: Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki” dofinansowanego przez PFRON oraz zaproszenie do współpracy przy wdrażaniu tej technologii w placówkach szkolnych. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele PFRON, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół z oddziałami integracyjnymi, Ośrodka Rozwoju Edukacji, wyższych uczelni i instytutów. Link do artykułu

Logo magazynu "Pochodnia"

Artykuł o PlatMat w magazynie „Pochodnia”

W wydawanym nieprzerwanie od 1948 roku Magazynie Społecznym „Pochodnia” – czasopiśmie Polskiego Związku Niewidomych z 4 listopada br. ukazał się artykuł pt. „PlatMat, narzędzia informatyczne dla włączającej edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku”, którego autorami są Agnieszka Fabisiak oraz Sławomir Klimkowski z Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych. Link do artykułu

konf_platmat

Konferencja PlatMat w Warszawie

28.10.2015 r. w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, ul. L. Krzywickiego 34 odbyła się konferencja „PlatMat: Narzędzia informatyczne dla włączającej edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku” poświęcona innowacyjnej technologii PlatMat wspomagającej pracę nauczyciela matematyki z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi, jak również ułatwiającej rodzicom pomoc w matematyce swym niepełnosprawnym dzieciom.

Platforma PlatMat jest rezultatem kończącego się 31.10.15 r. projektu badawczego pn. „W kierunku aktywizacji zawodowej niewidomych: Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki” dofinansowanego przez PFRON. Platforma PlatMat składa się z 5 innowacyjnych narzędzi informatycznych (aplikacji Windows) i portalu, przeznaczonych dla nauczycieli matematyki oraz niewidomych i słabowidzących uczniów. Narzędzia PlatMat usprawniają tworzenie multimedialnych, interaktywnych treści matematycznych, ich wymianę pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz monitorowanie pracy uczniów w klasie i/lub przez Internet. Portal PlatMat (http://platmat.pl) udostępnia narzędzia, licencje na nie oraz bazę upublicznionych przez nauczycieli treści matematycznych przeznaczonych dla uczniów z dysfunkcjami wzroku. PlatMat pomaga uczniom niepełnosprawnym być samodzielnymi w matematyce i dotrzymywać tempa pracy sprawnym kolegom.
Obejrzyj zdjęcia z tego wydarzenia.

edtech-eur.png

Platmat na konferencji EdTech Europe 2015

Innowacyjna platforma edukacyjna PlatMat została zaprezentowana 18 czerwca 2015 r. w Londynie podczas konferencji EdTech Europe 2015. Konferencja EdTech (ang. Educational Technology) stanowi forum wymiany doświadczeń i promocji innowacyjnych rozwiązań i technologii wspomagających rozwój edukacji na całym świecie. Tegoroczna edycja koncentrowała się wokół zagadnień związanych z wdrażaniem technologii i innowacji do realnego świata edukacji i szkoleń, zarówno w środowisku akademickim, jak i korporacyjnym.

tellus-no-image

PlatMat zwycięzcą w konkursie TELL US

Platforma PlatMat, nowa technologia IMM wspierająca niewidomych i słabowidzących uczniów w nauczaniu matematyki otrzymała nagrodę „Public Choice Tell Us Awards” w finale konkursu TELL US AWARDS w Paryżu. Jako zdobywca tej nagrody IMM został zaproszony do zaprezentowania platformy PlatMat na konferencji EdTech Europe 2015 w Londynie. Od firmy Sicher-im-Inter.net eG otrzymaliśmy miesięczny coaching w zakresie analizy danych e-learningu prowadzonego wg standardu xAPI – strategii BigData/Data Management. Zobacz nagrodę.

02-300x169

PlatMat na międzynarodowych targach Futur en Seine w Paryżu

11 czerwca 2015 r. na rozpoczynających się międzynarodowych targach innowacji Futur en Seine w Paryżu promowano innowacyjną platformę edukacyjną PlatMat. Stoisko zorganizowano w Gaîté Lyrique przy współudziale organizatorów konkursu TELL US, w ramach finałowej prezentacji 16-tu zwycięzców regionalnych.

itex

PlatMat nagrodzony na ITEX 2015

W dniach 21-23 maja w Kuala Lumpur w Malezji odbyła się 26. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX 2015, na której Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zorganizowało polskie stoisko i zaprezentowało ponad dwadzieścia rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery nauki i przemysłu, w tym PlatMat.  W ramach głównego konkursu wystawy ITEX 2015 polska technologia edukacyjna PlatMat została nagrodzona srebrnym medalem. Zobacz nagrodę.

linq

PlatMat w Brukseli

W dniach 11-13 maja 2015 w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja LINQ 2015 („Learning Innovations and Quality”). Podczas sesji warsztatowej TELL US Awards z udziałem 16-stu regionalnych finalistów konkursu została zaprezentowana innowacyjna technologia PlatMat jako narzędzie wzmacniające skuteczność formalnej edukacji włączającej w zakresie matematyki. Obejrzyj prezentację oraz zdjęcia z tego wydarzenia.

finalist_300x200

Platmat jednym z 16-tu zwycięzców regionalnych konkursu TELL US

Platforma PlatMat znalazła się wśród 16-tu zwycięzców regionalnych konkursu TELL US i trafiła do ścisłej czołówki wyróżnionych projektów (do konkursu zgłoszono 92 projekty). Prezentacja zwycięzców regionalnych oraz wybór 4-ech finalistów konkursu odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2015 r. podczas 6-ej edycji międzynarodowego wydarzenia Futur en Seine w Paryżu.