tellus-no-image

Konkurs TELL US

Zgłosiliśmy PlatMat – mobilną multimodalną platformę wspierającą nauczanie matematyki uczniów niepełnosprawnych wzrokowo do konkursu TELL US. Konkurs TELL US, „Technology Enhanced Learning Leading to Unique Stories” jest dwuletnim projektem prowadzonym w ramach VII Programu Ramowego (Grant agreement n°619462). Jego celem jest zwiększenie tempa propagacji w Europie systemów edukacji formalnej poprzez organizację dwustopniowego konkursu w 28 krajach Unii Europejskiej, by prezentować udaną adopcję i skalowalność nagrodzonych produktów i wpływać na ich zastosowanie w edukacji formalnej.

Posted in Bez kategorii.